نظم شخصی و کار خلاقانه

۴اردیبهشت ۱۴۰۰ دیروز جمعه بود. روزی که من اصلا نفهمیدم که جمعه است و هیچ حسی از آن نتوانستم دریافت ... ادامه مطلب