شهریور ۱۴۰۰

جمله قصار

آیا کاری مقدس‌تر از خود شناسی سراغ دارید؟ اروین یالوم چرا باید به سراغ خودشناسی برویم؟ چرا باید چیزهایی را ... ادامه مطلب