داستان کوتاه

عقیق

  عقیق   سال  ۲۰۰۰بود، یعنی ۱۷ سال قبل. جنوب لبنان تازه از دست رژیم صهیونستی آزاد شده بود. من ... ادامه مطلب