خلاقیت در نوشتن

خواب

آسمان داشت روشن می‌شد ولی او هنوز از پیچ کوچه نگذشته بود، حواسش به باروت توی دهانش بود. اگر دهانش ... ادامه مطلب