مرداد ۱۴۰۰

عاشورا

دلبندم، تنها نشانه مادرانگی من امروز روز دهم محرم بود. روز عاشورا، روزی که تاریخ در قسمتی از جهان هستی ... ادامه مطلب
Placeholder

برداشت شما از مطلب مهم است، نه نقل آن.   از هرمز انصاری گاهی جملاتی را می شنویم یا کسی چیزی ... ادامه مطلب