دی ۱۳۹۹

Placeholder

کاریزماتیک

همه جا حرف از کاریزما، کاریزماتیک است. شرکت کاریزماتیک، طرح کاریزما، شخصیت کاریزماتیک. چند وقتی است درگیر داشتن خصوصیات کاریزماتیک ... ادامه مطلب