نامه به فرزندی که با او زندگی می‌کنم

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ماه دوم سال ۱۴۰۰ امروز شروع شد. فروردین با همه بدی ها و خوبی هایش تمام شد. ... ادامه مطلب
Placeholder

یکشنبه ۲۹فروردین ۱۴۰۰ امروز استاد در مورد یک سری تصمیم گیری ها حرف زد، ولی فرق این  تصمیم گیری با ... ادامه مطلب