جمله ورزی

پرواز

آسمان را دریاب، زندگی جایی میان ابرها است آنجا که همان‌قدر سپید است آنجا که همان‌قدر نرم و آرامش بخش ... ادامه مطلب