جمله ورزی

Placeholder

برداشت شما از مطلب مهم است، نه نقل آن.   از هرمز انصاری گاهی جملاتی را می شنویم یا کسی چیزی ... ادامه مطلب

پرواز

آسمان را دریاب، زندگی جایی میان ابرها است آنجا که همان‌قدر سپید است آنجا که همان‌قدر نرم و آرامش بخش ... ادامه مطلب